MUDr. Jana Machová

Praktická lékařka pro děti a dorost

Aktuality

 • Vzhledem k přetrvávajícímu výskytu onemocnění covid-19 nadále doporučujeme vyšetření po předchozí telefonické konzultaci, objednaní pacienti budou ošetření přednostně.

 • V pátek 6. května 2022 bude dětská ordinace z důvodu účasti na pediatrickém kongresu uzavřena.
  Akutní případy ošetří MUDr. Jana Geryková, ordinace Nový Jičín - Loučka, v době od 7.30 do 9.00 hodin, a to výhradně po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 556 756 849.

 • Od listopadu 2021 je možné přímo v ordinaci screeningové vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX.
  Jedná se o bezkontaktní vyšetření k včasnému zjištění oční vady.
  První test by měl být proveden v prvním roce života (6.-12. měsíc), opakování je vhodné každoročně, protože oči se s růstem mění.
  Od 1.1.2022 je screeningové vyšetření hrazeno zdravotními pojišťovnami u dětí ve věku 8.-12. měsíců a 18 měsíců, v případě výskytu oční vady u rodičů nebo sourozenců ještě ve 2 a 3 letech.
  V ostatních případech bude vyšetření zraku provedeno za úhradu 200,- Kč.

 • Prosím rodiče dětí ve věkové kategorii 5 -11 let i 12+, kteří mají zájem o očkování proti COVID-19, aby požadavek napsali na: ordinace.machova@gmail.com, nebo SMS na tel. č. 739 154 486.
  Po dodání vakcín (Pfizer) budeme očkovat v ordinaci v Mořkově každou středu v době od 11.00 do 12.30 hodin.

 • Vzhledem k množícím se nejasnostem ohledně podmínek nároku na ošetřovné (tzv. "paragraf"):
  Podle zákona č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění (Hlava VI, paragraf 39, paragraf 68):
  Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
  a) ošetřování
  1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
  2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou
  O vzniku i o ukončení potřeby ošetřování nebo péče rozhoduje ošetřující lékař.

 • Přijímáme nové pacienty.