MUDr. Jana Machová

Praktická lékařka pro děti a dorost

Aktuality

  Ve čtvrtek 20. června 2024 bude ordinace z důvodu dovolené uzavřena.
  Akutní případy ošetří MUDr. Jana Geryková, Nový Jičín - Loučka, Za Potokem 90, v době od 11.00 do 13.00 hod, po předchozí telefonické konzultaci - tel.č. 556 756 849.
 • PROJEKT BETTY

  - screening časných fází diabetu (cukrovky) I.typu
  - cílem je odhalit cukrovku u dětí ještě před tím, než se projeví
  - včasná diagnostika umožní správné načasování léčby a předejde život ohrožujícím komplikacím, které začátek této nemoci často provázejí
  - děti ve věku 2-18 let
  - odběr několika kapek krve z prstu
  - negativní výsledek - prakticky vylučuje přítomnost diabetu I.typu
  - pozitivní test - pravidelné kontroly v diabetologické ambulanci a možnost zahájit vhodnou léčbu včas
  - podrobné informace na: www.projektbetty.cz

 • Od listopadu 2021 je možné přímo v ordinaci screeningové vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX.
  Jedná se o bezkontaktní vyšetření k včasnému zjištění oční vady.
  První test by měl být proveden v prvním roce života (6.-12. měsíc), opakování je vhodné každoročně, protože oči se s růstem mění.
  Od 1.1.2022 je screeningové vyšetření hrazeno zdravotními pojišťovnami u dětí ve věku 8.-12. měsíců a 18 měsíců, v případě výskytu oční vady u rodičů nebo sourozenců ještě ve 2 a 3 letech.
  V ostatních případech bude vyšetření zraku provedeno za úhradu 200,- Kč.

 • Vzhledem k množícím se nejasnostem ohledně podmínek nároku na ošetřovné (tzv. "paragraf"):
  Podle zákona č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění (Hlava VI, paragraf 39, paragraf 68):
  Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
  a) ošetřování
  1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
  2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou
  O vzniku i o ukončení potřeby ošetřování nebo péče rozhoduje ošetřující lékař.

 • Přijímáme nové pacienty.