MUDr. Jana Machová

Praktická lékařka pro děti a dorost

Ceník platný od 1.4.2022

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Lékařský posudek – od 1.11.2017 platnost 2 roky
(škola v přírodě, lyžařský kurz, plavání, zotavovací akce, tábor, pobyt v přírodě,
sportovní aktivity – ne organizované soutěže)
200,- Kč
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (MŠ, SŠ, VŠ) 200,- Kč
Zdravotní způsobilost ke sportu – platnost 1 rok 200,- Kč
Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla 400,- Kč
Rozšíření řidičského průkazu o další skupinu 200,- Kč
Vyšetření žadatele o zbrojní průkaz – pouze sk. B a C 500,- Kč
Potvrzení pro profesní průkaz (svářeč,…) 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání
(s žádostí od zaměstnavatele, pouze kategorie prací 1, bez rizik)
450,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace v zákonné lhůtě 10 dní 200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace do 2.dne 400,- Kč
Duplikát očkovacího průkazu 100,- Kč
Úrazová pojistka 200,- Kč
Hodnocení bolestného 200,- Kč
Lékařská zpráva na vyžádání pro instituce (soud, sociální péče, ÚP) 200,- Kč
Omluvenka vyžadovaná pedagogy SŠ 50,- Kč
Potvrzení pro školy (osvobození od TV, omezení v TV,…) 100,- Kč
Vyšetření a dotazník pro výjezd do zahraničí 300,- Kč
Administrativní úkon jakýkoli (á 10 min) 100,- Kč
Lázeňský návrh na vlastní žádost 200,- Kč
Očkování na vlastní žádost (nepovinná očkování) 100,- Kč
Nastřelení náušnic vč. sterilní plastové náušnice – oba boltce 500,- Kč
Pořízení kopie lékařské zprávy – 1 strana 2,- Kč
Tejp – 1 cm (pouze kojenci – kýly, koliky apod.) 2,- Kč
Zapůjčení kojenecké váhy 100,- Kč
Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix 200,- Kč

Zdravotní výkony u pacientů nepojištěných v ČR

Cílené vyšetření pediatrem první, dítě do 6 let 450,- Kč
Cílené vyšetření pediatrem kontrolní, dítě do 6 let 360,- Kč
Cílené vyšetření pediatrem první, dítě nad 6 let 280,- Kč
Cílené vyšetření pediatrem kontrolní, dítě nad 6 let 180,- Kč
Preventivní prohlídka – komplexní vyšetření do 6 let 900,- Kč
Preventivní prohlídka – komplexní vyšetření nad 6 let 720,- Kč
Vyšetření CRP + kapilární odběr 180,- Kč
Analýza moče chemicky 60,- Kč
Odběr biologického materiálu 90,- Kč